Dabar naršote: Žmogaus ydos

Mes su malonumu klausome apie mūsų teises, bet nemėgstame, kad mums primintų mūsų priedermes. — [E.Berkas]

Kai kurių principų žinojimas lengvai pakeičia kai kurių faktų nežinojimą. — [K.Helvecijus]

Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės. — [F. de Larošfuko]

Pavyduolis visada randa daugiau negu ieško. — [M. de Skiuderi]

Smarkus pavydas pridaro daugiau nusikaltimų už gobšumą ir garbėtrošką. — [Volteras]

Pavyduoliai mirs, bet pavydas – niekada. — [Moljeras]

Pavydas – viso labo kvailas išdidumo kūdikis arba bepročio liga. — [P.Bomaršė]

Pyktis yra trumpa beprotybė. — [Horacijus]

Pavyduolis visada randa daugiau negu ieško. — [M. de Skiuderi]

Pyktis neapakina: jis gimsta iš aklumo. — [A. de Sent Egziuperi]

Save įsimylėjęs varžovų neturi. — [Ciceronas]

Egoizmas visada buvo visuomenės rykštė, ir kuo daugiau jo buvo, tuo blogiau visuomenei. — [Dž.Leopardis]

Savimeilė – draugystės nuodas. — [H. de Balzakas]

Vargas tam, kuris savimi patenkintas; toks žmogus niekad neįgis proto. — [N.Gogolis]

Egzistuoja maloni klaidinga pažiūra, kylanti iš mūsų planetos formos, kad kiekvienas žmogus yra pasaulio viršūnė. — [R.V.Emersonas]

Daugelis žmonių panašūs į kiaušinį; jie per daug kupini savęs, kad tilptų dar kas nors. — [H.V.Šo]

Savęs įsimylėjimas – paguoda, Dievo skirta menkiems charakteriams. — [B.Bartonas]

Savimeilė – bedugnis indas; galite supilti į jį visus Didžiuosius ežerus, vis tiek nebus pilnas. — [O.V.Holmsas]

Meilė pačiam sau – romanas, trunkantis visą gyvenimą. — [O.Vaildas]

Žemėje nėra nė vienos lygiagretės, kuri nebūtų įsitikinusi tikrai galinti pusiauju, kad tik gautų teisę. — [M.Tvenas]

Page 1 of 1012345...10...Last »
Premium Wordpress Themes Free Wordpress Themes